Strøm vs nettleie

Strømregningen du får fra Eidsiva Marked består av to deler: strøm og nettleie. Men hva er egentlig forskjellen?

Strøm

Denne delen går til Eidsiva Marked. Du kjøper strøm av oss, siden vi er din strømleverandør. Denne kostnaden styres først og fremst av strømpriser og hvor mye strøm du bruker.

Nettleie

Nettleien betales videre til de som eier ledningsnettet der du bor - altså din netteier. Nettleien går blant annet til å dekke kostnader til bygging, drift og vedlikehold av ledningsnettet i ditt område, samt offentlige avgifter.Dette betaler du for gjennom strømregningen

 

* Beregningen viser gjennomsnittlig fordeling mellom strøm og nettleie for Eidsiva sine kunder.