Bestille, endre eller si opp avtale

Bestille strøm eller endre strømavtale

Dersom du ønsker å bytte fra en strømavtale til en annen i Eidsiva, kan du ordne dette selv på Min Side. Under fanen "Min avtale" finner du alle avtaler Eidsiva tilbyr.

Hvis du ønsker å gå fra en annen strømleverandør og over til Eidsiva, kan du bestille en strømavtale på våre internettsider. Vi ordner vi det praktiske rundt flytting og bytting av strømavtale. 

Jeg skal flytte

Når du flytter må du bestille en strømavtale til din nye adresse. 

Dette er informasjonen du må ha tilgjengelig for at vi skal kunne hjelpe deg med flyttingen: 

  • Dato for overtakelse
  • Måleravlesning på overtakelsesdatoen (har du automatisk strømmåler trenger du ikke å lese av)
  • Målernummer og anleggsadresse
  • Dine personlige opplysninger - navn, postadresse, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse. 

Jeg ønsker å si opp avtalen min

Dersom du ønsker å si opp strømavtalen din med Eidsiva, kan du benytte oppsigelsesskjemaet vårt.